Rahat No More

15.09.2018.

// Mračan naslov //

// Dubok, ujedno konfuzan post, sa primjesama depresivnog. //
// Spominjanje tame, gavrana i ostalih sjebavajućih pojmova. //
// Iznošenje dokaza o besmislu života. //
// Laprdanje o nepravdi. //
// Misteriozan pozdrav sa tri tačke na kraju. //

Rahat No More
neki mračni pojmovi:
vrana, smrt, praznina, bezdan, žilet, tama, depresija, gavran, sjeb.

neki imejl:
crap.n.stuff LUDO_A outlook.com

neki divni recepti za jela od buranije:

1.
2.
3.
4.
5.

Powered by The Mighty Kuuler

Rahat No More
neke riječi:
zglajzati, resurs, svrsishodno, zblahnut, suviše, ili, hajde, čmar.

neki ljudi:
čika mufid, teufik spržić, muneverin mali, komšija trpimir, lik ispred granapa, ona žbljoha, onaj degen.

neka jednačina:
f(x, y) = −264282*cos x + y*(x*e^x − e^x) + [(y^3)/3] + k, k ∈ R

koliko je ξ?
koliko je ŽNj?
koje je boje kamion?